Mirëmbajtëse të dhomave

6 pozita

Përgatitja profesionale:

  • Nevojiten këto kushte: minimum shkolla e mesme;
  • Shkathtësi të njohjes së punës dhe të mjeteve në pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapsirave të hotelit;
  • Shkathtësi bazike të komunikimit në gjuhën angleze

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Përgjegjëse për pastrimin dhe mirëmbajtjen e higjienës në të gjitha hapsirat e hotelit

Procedura e aplikimit:

Aplikacionet për aplikim mund të shkarkohen nga ueb faqja e “Swiss Diamond Hotel”, Prishtina www.sdhprishtina.com/career, ku janë të dhëna kushtet dhe përshkrimi i detyrave të punës.

Pas shkarkimit dhe plotësimit të aplikacionit të punësimit, të njëjtin duhet ta dërgoni në E-mail hr@sdhprishtina.com, së bashku CV-ën, referenca si dhe me dokumentacionin përcjellës, apo mund ta sjellni edhe personalisht në Administratën e Hotelit.

Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të ftohen në intervistë.

Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga data e publikimit.