Zyrtar/e për konferenca dhe evente

1 pozitë

Përgatitja profesionale:

  • Përgatitje profesionale akademike (niveli bachelor) në fushën e marketingut, ekonomisë, biznesit apo ngjashëm
  • Të ketë së paku 3 vite punë profesionale
  • Aftësi të dëshmuara menaxhimi dhe organizimi
  • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike integritet të lartë dhe etikë, i/e aftë të punoj nën presion dhe fleksibil/e
  • Shkathtësi të mira komunikimi dhe njohja e gjuhës angleze

Procedura e aplikimit:

Aplikacionet për aplikim mund të shkarkohen nga ueb faqja e “Swiss Diamond Hotel”, Prishtina www.sdhprishtina.com/career, ku janë të dhëna kushtet dhe përshkrimi i detyrave të punës.

Pas shkarkimit dhe plotësimit të aplikacionit të punësimit, të njëjtin duhet ta dërgoni në E-mail hr@sdhprishtina.com, së bashku CV-ën, referenca si dhe me dokumentacionin përcjellës, apo mund ta sjellni edhe personalisht në Administratën e Hotelit.

Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të ftohen në intervistë.

Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga data e publikimit.