Careers - Swiss Diamond Hotel Prishtina
Book Now
Swiss Diamond Logo Book Now

Special Offers

Careers

Swiss Diamond Logo

    .

 • Kamariere / Kamarier / Mirëmbajtëse të dhomave

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S

  Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  o Kamariere (2 pozita - femra)
  o Kamarier (2 pozita - meshkuj)
  o Mirëmbajtëse të dhomave (4 pozita - femra)

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:
  Për pozitën nën pikën 1 dhe 2 nevojiten këto kushte: minimum shkolla e mesme e hotelerisë, përparësi të diplomuarit në hoteleri; njohuri shumë të mira profesionale në fushën e shërbimit të ushqimit, pijeve dhe koktejeve; aftësi në trajtimin e kujdesshëm të mysafirëve; njohuri shumë të mira profesionale në llogaritjen dhe realizimin e pagesave nga klientët dhe pranimin e formave të ndryshme të pagesave (cash, kredit & debit kartelë); shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (kusht i detyrueshëm) apo në ndonjë gjuhë tjetër ndërkombëtare; njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT-së e sidomos për sistemet apo programet e pagesave.

  Detyrat dhe përgjegjësitë:
   Kamerieri/ja është përgjegjës për përkujdesjen ndaj mysafirëve në restorant, bar dhe hapësira të tjera të Hotelit si dhe ofron shërbime cilësore në çdo kohë, është miqësor, efikas dhe profesional në restorant apo bar, duke iu ofruar ngrohtësi dhe shërbim të gjithë mysafirëve.
   Kamarieri/ja është përgjegjës për kryerjen e shërbimit në restorant, bar dhe hapësira të tjera të Hotelit, duke u fokusuar në shërbimin me pije, ushqim si dhe artikujve të tjerë.
   Kamarieri/ja është përgjegjës për rregullimin e përditshëm dhe parapërgatitjen e duhur të restorantit dhe të vend punimeve të galerisë së pijeve sipas udhëzimeve të menaxhmentit të restorantit;
   Kamarieri/ja është përgjegjës për mbulimin e tavolinave dhe kujdeset për rregullimin dhe pastrimin e tyre.

  Përvoja e punës:
   Kamarieri/ja duhet të ketë së paku tri (3) vite përvojë pune si kamerier/e në restorante ekskluzive apo hotele me 4 ose 5 yje;
   Kamarieri/ja duhet të ketë përvojë të mjaftueshme profesionale për ti përballuar detyrat e punës nën presion dhe përgjegjësitë që e ngarkojnë me kontratë.

  Orari i punës:
   5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë/shkathtësitë profesionale:
  Për pozitën nën pikën 3 nevojiten këto kushte: minimum shkolla e mesme; shkathtësi të njohjes së punës dhe të mjeteve në pastrimin dhe mirëmbajtjen e dhomave të hotelit; shkathtësi të ketë qëndrim miqësor dhe të afërt me klientë/mysafirë si dhe me personelin e hotelit; shkathtësi bazike të komunikimit në gjuhën angleze; aftësi që brenda orarit të punës prej 8 orëve të pastroj së paku 12 dhoma në përputhje me standardet e hotelit, shkathtësi për të punuar me dëshirë etj.  Detyrat dhe përgjegjësitë:
  • Përgjegjëse për pastrimin dhe mirëmbajtjen e higjienës në dhomat, tarracat dhe banjat e hotelit, hollit të hotelit, korridoret, shkallët, sallave të konferencave dhe banketeve, restorantit, kuzhinës, zonës së Wellnes-it, ashensorët, zyrat e administratës, recepcionit, tualeteve, si dhe të gjithë hapësirës publike të hotelit, shpejt, me kujdes të shtuar dhe efikasitet në përputhje me standardet përkatëse;
  • Përkujdeset që të parapërgatitet për pastrimin e dhomave dhe banjave të hotelit, ku në karrocën e saj të punës, të furnizohet me kohë me pajisjet dhe materialet e nevojshme për pastrimin e dhomës, duke zëvendësuar në dhomë çarçafët dhe peshqirët e ndotur me të pastër;
  • Përkujdeset rregullimin e shtretërve në dhomë dhe të tërë inventarit të dhomave të hotelit;
  • Përkujdeset për pastrimin dhe dezinfektimin e banjës, zëvendësimin e gjërave sanitare, heqjen e mbeturinave, pastrimin e pluhurit nga mobiliet, pastrimin e tepihut, etj;

  Përvoja e punës
  • Të ketë së paku 2 (dy) vite përvojë pune mirëmbajtjen e dhomave të hoteleve me 4 ose 5 yje;
  • Certifikata për kryerjen e trajnimeve profesionale në mirëmbajtjen e dhomave të hoteleve;
  • Përvojë të mjaftueshme profesionale për ti përballuar detyrat e punës nën presion dhe përgjegjësitë që e ngarkojnë me këtë aneks kontratë të punës dhe aktet e tjera normative të punëdhënësit.

  Orari i punës:
   5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Procedura e aplikimit:
  Aplikacionet për aplikim mund të shkarkohen nga ueb faqja e "Swiss Diamond Hotel", Prishtina www.sdhprishtina.com/career, ku janë të dhëna kushtet dhe përshkrimi i detyrave të punës.

  Pas shkarkimit dhe plotësimit të aplikacionit të punësimit, të njëjtin duhet ta dërgoni në E-mail hr@sdhprishtina.com, së bashku CV-ën, referenca si dhe me dokumentacionin përcjellës, apo mund ta sjellni edhe personalisht në Administratën e Hotelit.

  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të ftohen në intervistë.

  Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga data e publikimit.

SEND APPLICATION

  Attach CV

  Press and Hit Enter