Careers - Swiss Diamond Hotel Prishtina
Book Now
Swiss Diamond Logo Book Now

Special Offers

Careers

Swiss Diamond Logo

.

 • 1. Recepsionist

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S

  Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  1. Recepcionist (femra / meshkuj)

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë profesionale:
  I. Për pozitën nën pikën 1 nevojiten këto kushte: arsimi i lartë profesional në fushën hotelerisë, ekonomisë, biznesit ndërkombëtar apo të ngjashme; nuk është e domosdoshme përvoja e punës në hoteleri / mikpritje; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (kusht i detyrueshëm); aftësi të mira kompjuterike nga fusha e IT; shkathtësi për paraqitje të këndshme dhe të kulturuar; shkathtësi për të mësuar, i interesuar dhe entuziast për punë; i ndershëm, i dëgjueshëm, fleksibil dhe me qasje diplomatike ndaj problemeve.


  Orari i punës:
  5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Mënyra e aplikimit:
  Printoni CV e juaj së bashku me të gjithë dokumentacionin përcjellës.

  Ju lutem, personalisht ejani në "Swiss Diamond Hotel", në sallën e takimeve “Bozhur”, prej datës 11 – 15 Janar 2021, prej orës 10:00 – 12:00, për të aplikuar në njërën nga pozitat e përcaktuara në konkurs.

  Nëse për çfarëdo arsye nuk mund të vini për të dorëzuar personalisht CV e juaj, atëherë të njëjtën e dërgoni përmes emailit në: i.botta@sdhprishtina.com, për të caktuar terminin e intervistës.

  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje pozitive dhe do të ftohen në intervistë.

  Konkursi mbetet i hapur nga data 05 – 15 Janar 2021.

 • 2. Kamariere,

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S

  Për plotësimin e vendit të lirë të punës:


  2. Kamariere (femra)

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë profesionale:

  II. Për pozitën nën pikën 2 dhe 3 nevojiten këto kushte: minimum shkolla e mesme; përvojë të punës si kamariere & banakiere në industrinë e shërbimit / hoteleri; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (kusht i detyrueshëm); njohuri shumë të mira profesionale në llogaritjen dhe realizimin e pagesave nga klientët dhe pranimin e formave të ndryshme të pagesave (cash, kredit & debit kartelë); shkathtësi për të verifikuar saktësinë e faturës së shërbimit; njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT-së e sidomos për sistemet apo programet e pagesave.

  Orari i punës:
  5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Mënyra e aplikimit:
  Printoni CV e juaj së bashku me të gjithë dokumentacionin përcjellës.

  Ju lutem, personalisht ejani në "Swiss Diamond Hotel", në sallën e takimeve “Bozhur”, prej datës 11 – 15 Janar 2021, prej orës 10:00 – 12:00, për të aplikuar në njërën nga pozitat e përcaktuara në konkurs.

  Nëse për çfarëdo arsye nuk mund të vini për të dorëzuar personalisht CV e juaj, atëherë të njëjtën e dërgoni përmes emailit në: i.botta@sdhprishtina.com, për të caktuar terminin e intervistës.

  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje pozitive dhe do të ftohen në intervistë.

  Konkursi mbetet i hapur nga data 05 – 15 Janar 2021.

 • 3. Banakiere

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S

  Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  3. Banakiere (femra)

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë profesionale:

  II. Për pozitën nën pikën 2 dhe 3 nevojiten këto kushte: minimum shkolla e mesme; përvojë të punës si kamariere & banakiere në industrinë e shërbimit / hoteleri; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (kusht i detyrueshëm); njohuri shumë të mira profesionale në llogaritjen dhe realizimin e pagesave nga klientët dhe pranimin e formave të ndryshme të pagesave (cash, kredit & debit kartelë); shkathtësi për të verifikuar saktësinë e faturës së shërbimit; njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT-së e sidomos për sistemet apo programet e pagesave.

  Orari i punës:
  5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Mënyra e aplikimit:
  Printoni CV e juaj së bashku me të gjithë dokumentacionin përcjellës.

  Ju lutem, personalisht ejani në "Swiss Diamond Hotel", në sallën e takimeve “Bozhur”, prej datës 11 – 15 Janar 2021, prej orës 10:00 – 12:00, për të aplikuar në njërën nga pozitat e përcaktuara në konkurs.

  Nëse për çfarëdo arsye nuk mund të vini për të dorëzuar personalisht CV e juaj, atëherë të njëjtën e dërgoni përmes emailit në: i.botta@sdhprishtina.com, për të caktuar terminin e intervistës.

  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje pozitive dhe do të ftohen në intervistë.

  Konkursi mbetet i hapur nga data 05 – 15 Janar 2021.

 • 4. Kuzhinier

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S

  Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  4. Kuzhinier (femra / meshkuj)

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë profesionale:

  III. Për pozitën nën pikën 4 nevojiten këto kushte: minimum shkolla e mesme profesionale e gastronomisë - kuzhinier i certifikuar; përvojë të punës si kuzhinier në Hotele me 4 ose 5 yje apo në Restorante; njohuri shumë të mira profesionale e praktike të punës në kuzhinë; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (kusht i detyrueshëm); njohuri të shkëlqyer në përgatitjen e ushqimeve ndërkombëtare si italiane dhe mediterane; njohuri në përgatitjen e peshkut dhe ushqimit me produkte të detit; njohuri në përgatitjen e llojeve të ndryshme të mishit, etj.


  Orari i punës:
  5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Mënyra e aplikimit:
  Printoni CV e juaj së bashku me të gjithë dokumentacionin përcjellës.

  Ju lutem, personalisht ejani në "Swiss Diamond Hotel", në sallën e takimeve “Bozhur”, prej datës 11 – 15 Janar 2021, prej orës 10:00 – 12:00, për të aplikuar në njërën nga pozitat e përcaktuara në konkurs.

  Nëse për çfarëdo arsye nuk mund të vini për të dorëzuar personalisht CV e juaj, atëherë të njëjtën e dërgoni përmes emailit në: i.botta@sdhprishtina.com, për të caktuar terminin e intervistës.

  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje pozitive dhe do të ftohen në intervistë.

  Konkursi mbetet i hapur nga data 05 – 15 Janar 2021.

 • 5. Agjent për marketing dhe shitje

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S

  Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  5. Agjent për marketing dhe shitje (femra / meshkuj)

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë profesionale:

  IV. Për pozitën nën pikën 5 dhe 6 nevojiten këto kushte: arsimi i lartë profesional në fushën hotelerisë, ekonomisë, biznesit ndërkombëtar apo të ngjashme; nuk është e domosdoshme përvoja e punës në hoteleri / mikpritje; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (kusht i detyrueshëm); aftësi të mira kompjuterike nga fusha e IT; njohuri për të strukturuar aktivitetet e punës në mënyrë të qetë dhe të orientuar sipas kërkesave të klientit; shkathtësi për të mësuar, i interesuar dhe entuziast për punë; aftësi për të krijuar raporte të shkëlqyeshme ndër personale dhe punë ekipore si dhe i disiplinuar në punë.  Orari i punës:
  5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Mënyra e aplikimit:
  Printoni CV e juaj së bashku me të gjithë dokumentacionin përcjellës.

  Ju lutem, personalisht ejani në "Swiss Diamond Hotel", në sallën e takimeve “Bozhur”, prej datës 11 – 15 Janar 2021, prej orës 10:00 – 12:00, për të aplikuar në njërën nga pozitat e përcaktuara në konkurs.

  Nëse për çfarëdo arsye nuk mund të vini për të dorëzuar personalisht CV e juaj, atëherë të njëjtën e dërgoni përmes emailit në: i.botta@sdhprishtina.com, për të caktuar terminin e intervistës.

  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje pozitive dhe do të ftohen në intervistë.

  Konkursi mbetet i hapur nga data 05 – 15 Janar 2021.

 • 6. Koordinator për marketing dhe evente

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S

  Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  6. Koordinator për marketing dhe evente (femra / meshkuj)

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë profesionale:

  IV. Për pozitën nën pikën 5 dhe 6 nevojiten këto kushte: arsimi i lartë profesional në fushën hotelerisë, ekonomisë, biznesit ndërkombëtar apo të ngjashme; nuk është e domosdoshme përvoja e punës në hoteleri / mikpritje; shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit në gjuhën angleze (kusht i detyrueshëm); aftësi të mira kompjuterike nga fusha e IT; njohuri për të strukturuar aktivitetet e punës në mënyrë të qetë dhe të orientuar sipas kërkesave të klientit; shkathtësi për të mësuar, i interesuar dhe entuziast për punë; aftësi për të krijuar raporte të shkëlqyeshme ndër personale dhe punë ekipore si dhe i disiplinuar në punë.

  Orari i punës:
  5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime profesionale.

  Mënyra e aplikimit:
  Printoni CV e juaj së bashku me të gjithë dokumentacionin përcjellës.

  Ju lutem, personalisht ejani në "Swiss Diamond Hotel", në sallën e takimeve “Bozhur”, prej datës 11 – 15 Janar 2021, prej orës 10:00 – 12:00, për të aplikuar në njërën nga pozitat e përcaktuara në konkurs.

  Nëse për çfarëdo arsye nuk mund të vini për të dorëzuar personalisht CV e juaj, atëherë të njëjtën e dërgoni përmes emailit në: i.botta@sdhprishtina.com, për të caktuar terminin e intervistës.

  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të marrin përgjigje pozitive dhe do të ftohen në intervistë.

  Konkursi mbetet i hapur nga data 05 – 15 Janar 2021.

SEND APPLICATION

  Attach CV

  Press and Hit Enter