Careers - Swiss Diamond Hotel Prishtina
Book Now
Swiss Diamond Logo Book Now

Special Offers

Careers

Swiss Diamond Logo

    .

 • Masazhiste

  Në bazë të dispozitave të Ligjit të Punës Nr. 03/L-22 dhe të Statutit të “Swiss Diamond Hotel”, shpallet:

  K O N K U R S
  Për plotësimin e vendit të punës:

  Masazhiste (femra)
  Kualifikimet arsimore, aftësitë dhe përvoja e punës:
  1. Arsimi i lartë profesional / masazhiste e certifikuar / fizioterapeute.
  2. Trajnimet / Certifikimet
  Certifikatë për kryerjen e trajnimeve profesionale për masazh.
  3. Përvoja e punës
  Mbi 3 vite përvojë të punës si masazhiste në fushën e Wellness-it dhe të SPA-s.
  4. Gjuhët e huaja
  Njohuri të mira të komunikimit të gjuhës angleze (komunikim me palët).
  5. Njohuri profesionale.
  Shkathtësi të mira profesionale në fushën Wellness & SPA.
  Shkathtësi për paraqitje të këndshme, të kulturuar dhe e gatshme për të ndihmuar.
  6. Komunikimi
  Aftësi të metodave të komunikimit me njerëz të kulturave të ndryshme.

  Detyrat e punës:
  Përgjegjëse që përmes teknikave të specializuara të masazhës, të ndihmojë në relaksimin dhe
  manipulimin e trupit të klientëve; përgjegjëse për këshillimin dhe udhëzimin e mysafirëve të hotelit
  në përzgjedhjen e tretmanëve të masazhës, duke iu rekomanduar trajtime korrigjuese apo reduktimin
  e ushtrimeve të caktuara; përgjegjëse për përpilimin e planit individual të masazhimit të klientëve
  dhe caktimin e terminëve; përkujdeset që gjatë masazhës ti ndihmoj klientët në pushimin e trupit të
  tyre dhe largimin e dhimbjeve, lehtësimin e stresit dhe sëmundjeve fizike; përkujdeset që gjatë
  masazhës të studioj historinë fizike të klientit, me qëllim që të përgatisë dhe të aplikojë vajra
  adekuate të lëkurës.

  Orari i punës:
  5 ditë punë, 40 orë në javë, dy ditë pushim, pagesë shtesë për punë jashtë orarit, trajnime
  profesionale.

  Mënyra e aplikimit:
  Ju lutem të dërgoni CV-n e juaj së bashku referenca, certifikata dhe dokumentacionin tjetër
  përcjellës, përmes emailit në: i.botta@sdhprishtina.com, për të caktuar terminin e intervistës.
  Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të
  marrin përgjigje pozitive dhe do të ftohen në intervistë.
  Konkursi mbetet i hapur nga data 14 – 28 Janar 2021.

SEND APPLICATION

  Attach CV

  Press and Hit Enter