Breakfast Buffet

Breakfast Buffet
10€ për person

Shumëllojshmëri
ushqimesh të freskëta
si dhe përgatitje të çastit.

Çdo ditë nga ora: 06:30-10:30