Ofertë Verore – Laser komplet trupi

Laser komplet trupi

1 seancë nga 500€ në 300€
2 seanca nga 1000€ në 680€
3 seanca nga 1500€ në 1000€